Pekka Jäppinen

It-suunnittelija, koodari,
nyt jo eläkeläis harjoittelija

Kirkkonummen SDP

Tehdään töitä, jotta asuminen ja eläminen, liikkuminen ja asiointi on mahdollisimman helppoa jokaiselle kuntalaiselle, iästä riippumatta.
Kuntaa voidaan muuttaa. Tarvitaan vain rohkeita ihmisiä.
-Ja ihan tavallisia jäppisiä.

Sanni Jäppinen - Kirkkonummen Vihreät
Sanni Jäppinen - Kirkkonummen Vihreät

Pekka

Olen toiminut luottamustoimissa jo kauan sekä valtuustossa että lautakunnissa.
Kirkkonummi on pikkuhiljaa kehittymässä kohti pikku kaupunkimaisten keskusten, hyvien yhteyksien ja luonnonläheiseksi kunnaksi aivan pääkaupunkiseudun palvelujen viereen. Tämä ei ole tapahtunut sattumalta vaan on kunnassa yhdessä päätettyjen strategioiden mukaista.
Liike-elämästä on tuttua toteamus, että yritykset, joilla on strategia menestyvät paremmin ja erityisen hyvin ne jotka myös noudattavat strategioitansa. Uskon, että tämä pätee myös kuntiin.

Haluan edelleen vaikuttaa Kirkkonummen kunnan kehittymiseen kolmen keskuksen, keskusta, Masala ja Veikkola, mallin mukaan. Tämä, sekä kuntastrategiamme että maankäyttövision mukainen, kehitys jättää tilaa myös maaseutumaiselle kylien Kirkkonummelle sekä rannoille. Rakentaminen keskittyy pääasiassa keskuksiin ja niiden lähelle. Lisääntyvä asutus tuo mukanaan palvelut, niin julkiset kuin yksityiset.

Media

Vaaliteemat

Yhdyskuntarakenne

Kehitetään Kirkkonummea kolmen keskuksen mallilla. Hyvien liikenneyhteyksien ja väylien lähelle. Palvelut, niin julkiset kuin kaupalliset kehittyvät ja keskittyvät sinne missä on kysyntää.

Koulut

Koulut kuntoon. Jokaisella lapsella, nuorella ja henkilökunnalla on oltava turvallinen työpaikka.

Lähiliikunta
Kevyenliikenteen väylät, “pururadat” ovat tutkimusten mukaan kaikenikäisten yleisimmin käyttämät liikuntapaikat kunnissa. Pidetään ne kunnossa ja parannetaan niiden käytettävyyttä.